• Vol 12 (2016)

  СЪДЪРЖАНИЕ

  НУМИЗМАТИКА

  Боряна РУСЕВА. Кой от одриските владетели – династът Севт I (424 – ок. 405) или парадинастът Севт II (ок. 405 – ок. 378), сече династичното сребро с надписи ΣEYΘA ARΓYP ION и ΣEYΘA KOMMA ––– 1

  Димитър ДРАГАНОВ. Първото скитско царство в Добруджа. Монетосеченето на Атей ––– 21

  Светослав ЙОРДАНОВ. Драхма на Август и Реметалк I ––– 49

  Бистра БОЖКОВА. Иконография на Афродита в монетосеченето на римските провинции Долна Мизия и Тракия ––– 55

  Върбин ВЪРБАНОВ, Стефан ИВАНОВ. Находка от денари от с.Трескавец, Търговищко ––– 65

  Мирослава ДОТКОВА. Непубликувани монети на Марцианопол ––– 75

  Радослав ГУЩЕРАКЛИЕВ, Мирослав МАРКОВ. Мерки за тежест, съхранявани в Регионален исторически музей – Монтана ––– 79

  Константин ДОЧЕВ. Нов тип медна латинска имитация (20-те г. на XIII в.) от фонда на НАИМ-БАН ––– 91

  Константин ДОЧЕВ. Нов вариант сребърна монета на Андроник II с Михаил IX (1295-1320) от „скалния град Перперикон“ (област Кърджали) ––– 95

  Женя ЖЕКОВА. Непубликувано съкровище от с. Хан Крум, Шуменско (ХІV в.) ––– 99

  Владимир ПЕНЧЕВ. Част от колективна находка със сребърни френски монети от ХV век, намерена в България ––– 113

  Мирослав КЛАСНАКОВ. Пет рядко срещани в българските земи късносредновековни монети (XVI-XVII в.) от състава на Ахтополското съкровище ––– 117

  Красимир КРЪСТЕВ, Невян МИТЕВ, Драгомир ГЕОРГИЕВ. Колективна монетна находка от XVII век от с. Овчага, Провадийско ––– 125

  Красимир КРЪСТЕВ. Дубровнишки монети (XVI-XVIII в.) от фонда на ИМ „Искра“ – Казанлък ––– 147

  СФРАГИСТИКА

  Владимир ПЕНЧЕВ. Нови постъпления на сфрагистични паметници от Североизточна България във фонда на Националния исторически музей – София ––– 159

  Владимир ПЕНЧЕВ. Интересен византийски моливдовул от ХI век, намерен при археологически разкопки в Плиска ––– 169

  Иван ЙОРДАНОВ. Непубликувани византийски печати от района на Първомай ––– 173

  ЕПИГРАФИКА

  Методи МАНОВ, Мирослав МАРКОВ. Нов надпис с име на декурион от Монтана ––– 179

  Георги СЕНГАЛЕВИЧ. Воденският надпис на цар Самуил – между мистификацията и автентичността ––– 189

  Катерина ВЕНЕДИКОВА. Няколко надписа от османско време от град Пловдив ––– 205

  VARIA

  Илиян ПЕТРАКИЕВ. Неизвестен вид капаче за териак от Ахтопол ––– 225

  REVIEWS

  Боряна РУСЕВА. D. Draganov. The coinage of the Scythian Kings in the West Pontic Area. Sofia, 2015, 309 p. text and catalogue, ISBN 978-954-9460-05-6. ––– 233

  Иван ЙОРДАНОВ. M. Campagnolo-Pothitou, J.-C. Cheynet. Sceaux de la collection George Zakos au Musée d’art et d’histoire de Genève, 2016, ISBN 978-88-7439-707-5. ––– 239

 • Vol 11 (2015)

  СЪДЪРЖАНИЕ

  НУМИЗМАТИКА

  Боряна РУСЕВА. Сребърен тетартеморий на Севт II (ок. 405 – ок. 387) от разкопките на „емпорион Пистирос“ ––– 1

  Радослав ГУЩЕРАКЛИЕВ. Колективни находки, намерени в Южна България, съдържащи бронзови монети на градски управи (I – III в.) (част 2) ––– 9

  Бистра БОЖКОВА, Венцислав ДИНЧЕВ. Колективна монетна находка (края на II – първата половина на III в.) от с. Преславец, община Харманли ––– 39

  Мирослава ДОТКОВА. Находка от денари и антониниани от с. Пролеша, Софийско ––– 57

  Владимир ПЕНЧЕВ. Медна скифата на сръбския крал Стефан Радослав(1228 – 1233 г.), намерена при археологически разкопки в град Поморие през 2009 г. ––– 69

  Константин ДОЧЕВ. Нов вариант вторично доработена перпера на византийския император Михаил VIII Палеолог (1259 – 1282) ––– 73

  Константин ДОЧЕВ. Имитация на златните перпери на Андроник II с Андроник III Палеолог (1325 – 1328) ––– 83

  Невян МИТЕВ. Две редки български средновековни монети от частна колекция ––– 91

  Рашко РАМАДАНСКИ. Находка на българска средновековна монета в Англия ––– 95

  Марияна ИБРИШИМОВА-ПЕТРОВА, Красимир Т. КРЪСТЕВ. Монети на република Венеция (XV – XVIII в.) от фонда на Исторически музей „Искра“ – Казанлък ––– 101

  Мирослав КЛАСНАКОВ, Илиян ПЕЕВ. Колективна находка с руски монети от с. Горно Ябълково, Бургаско ––– 119

  Владимир ПЕНЧЕВ. Част от колективна находка със сребърни турски монети от средата на XVIII век, от фонда на НИМ–София ––– 125

  СФРАГИСТИКА

  Дочка ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА. Ранновизантийски печат от Несебър ––– 129

  Женя ЖЕКОВА. Непубликувани средновековни български печати от колекцията на РИМ–Шумен ––– 133

  Димитър ДИМИТРОВ. Нови византийски печати от фонда на АМ „Велики Преслав“ ––– 145

  Стела ДОНЧЕВА. Анонимна сфрагидия на български владетел (Х в.) от Преслав ––– 149

  Валери ГРИГОРОВ, Женя ЖЕКОВА. Печат на Теоктист, патриций и логотет на дрома, открит в Плиска ––– 155

  Николай КЪНЕВ. Новооткрит оловен печат от района на Сливен ––– 163

  ЕПИГРАФИКА

  Методи МАНОВ. Декрет на Аполония с ново датиране ––– 167

  Красимира КАРАДИМИТРОВА. Bonus eventus от Рациария ––– 175

  Живко АЛАДЖОВ. Кръстовиден монограм върху ранновизантийска апликация ––– 179

  Павел ГЕОРГИЕВ. Името на Самуил в надпис от 992/993 г. ––– 183

  Катерина ВЕНЕДИКОВА. Надпис върху елипсовидна бронзова плочка от Перперикон ––– 203

  VARIA

  Боряна РУСЕВА. Раждането на монетата. Преразказ на „La naissance de la monnaie" с автор Georges Le Rider (продължение от Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 9, 2013) ––– 217

  Илиян ПЕТРАКИЕВ. Капаче от териак от хълма Царевец ––– 251

  Мирослава ДОТКОВА. Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика 2011-2014 ––– 259

1 - 4 of 4 items