Return to Article Details Кому принадлежи емисията нискономинален бронз с типовете кон в галоп надясно/кипселе – на жителите на Бизанте или на „владетеля на приморските области“ Севт II Download Download PDF