Част от съкровище със златни монети от втората половина на хiх – началото на хх век, намерено в околностите на рилския манастир

Portion of a golden coins hoard from the second half of the 19th – early 20th c. found in the vicinities of Rila Monastery

  • Vladimir Penchev National Museum of History – Sofia
Published
2019-12-27
Section
Articles / Статии